Gå til hovedindhold
Du er her:

Hvem er vi

Bostederne Chr. X’s Allé og Magnetens Boenheder Åbrinken, Caroline Amalievej og Bostedet Carlshøjvej hører organisatorisk til Center for Social Indsats.

Her bor mennesker indenfor autismespektret og med andre funktionsnedsættelser. Her arbejder både pædagoger, SOSU-assistenter, ergoterapeuter og andre relevante fagligheder i et tværfagligt samarbejde. I alt er vi 80 beboere og ca. 180 medarbejdere. Fællesnævneren for os alle er, at hverken somatiske, kognitive eller kommunikative funktionsnedsættelser skal begrænse beboernes deltagelse i hverdagens aktiviteter og samfundet.

Vores kerneopgave består i at fremme trivsel og at understøtte beboerne i at udvikle og fastholde kompetencer til et selvstændigt liv. Derfor er vi optagede af, hvordan vi inddrager beboernes og deres netværk, når vi tilrettelægger de pædagogiske rammer, så nøglepersoner i beboernes liv trækker i samme retning.

Ansvarlighed og loyalitet 

Vi respekterer og omsætter både politiske beslutninger og Bostedernes fælles faglige linje, så vi med en velkoordineret indsats skaber værdi for beboerne.

Professionalitet

Vi har et fagprofessionelt blik på vores opgaveløsning, fordi vi arbejder i henhold til gældende lovgivning og kommunale retningslinjer for vores opgave med at skabe udvikling og trivsel for vores beboere. Vi arbejder systematisk på at udvikle fælles faglige tilgange og metoder. Vi højner vores faglighed gennem systematisk kompetenceudvikling, for derved at sikre kvaliteten i opgaveløsningen.

Værdiskabelse

Vi sætter beboeren i centrum og arbejder for en selvstændig tilværelse på egne præmisser. Vi er fagligt optaget af at understøtte vores beboeres udvikling ved at tage udgangspunkt i, hvad der giver mening for den enkelte beboer. Vores ambition i opgaveløsningen er derfor altid at tage et fagligt udgangspunkt i individuelle ressourcer, glæder og færdigheder.

God arbejdsplads

Vi understøtter medarbejderdrevne, faglige initiativer, fordi de fremmer engagement og en organisation i udvikling. Derfor ønsker vi ikke en stringent nulfejlskultur - for fejl begår vi alle. Vi praktiserer snarere en kultur, der fremmer ny læring. Vi vægter, at medarbejderne får indflydelse og medbestemmelse i organisatoriske processer. 

Én kommune

Vi løser kerneopgaven i et tværfagligt fællesskab, hvor vi samarbejder om at løse vores opgaver. Vi har et helhedsperspektiv på, at vi indgår i en kommunal kontekst, hvor vi samarbejder med relevante samarbejdspartnere, så beboerne oplever en velkoordineret indsats, der fremmer deres trivsel og udvikling.

Vi henter vores værdimæssige referenceramme i Lyngby-Taarbæk Kommunes ’leder-  og medarbejdergrundlaget’.