Gå til hovedindhold
Nyhed

Tværfagligt bosted søger både Pædagoger og SOSU-assistenter

Trives du i et roligt arbejdsmiljø, hvor pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejdere samarbejder på tværs? Vil du være med til at skabe trygge og forudsigelige rammer for vores beboere?

Siddehjørne i Bostedet Carlshøjvej fællesrum
Siddehjørne i Bostedet Carlshøjvej fællesrum

Vi søger lige nu både pædagoger og SOSU-assistenter til flere fuldtidsstillinger på Bostedet Carlshøjvej. Som medarbejder på Bostedet Carlshøjvej kommer du til at arbejde tværfagligt med både pædagoger og SOSU-assistenter, som en del af Bostederne Chr. X’s Allé og Magnetens boenheder.

Målgruppen

På Bostedet Carlshøjvej bor der 10 voksne med bl.a. med udviklingsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, Downs syndrom og Alzheimers. De har alle brug for støtte i hverdagen til at skabe gode rammer for deres dagligdag og trivsel.

Beboerne har alle et nedsat kognitivt funktionsniveau og et højt støttebehov, og vi støtter dem i deres daglige opgaver og rutiner, så de oplever at være selvbestemmende i eget liv.

Om stillingerne

Vi søger nærværende og autentiske medarbejdere, som vil indgå i et tværfagligt samarbejde mellem pædagoger og SOSU-assistenter. I det daglige vægter vi kommunikation, sparring og faglig refleksion højt.

Vi har tæt kontakt til vores ledelse, der hele tiden holder sig opdateret på afdelingens udvikling, trivsel og arbejdsmiljø. Hos os har stor betydning, at vi har en åben og ærlig dialog, hvor vi sammen er nysgerrig på, hvordan vi dygtiggør os ift. de metoder vi bruger til at løse kerneopgaven.

Støtte til personlig hygiejne er for nogle af vores beboere en del af den daglige rutine. Derfor har hverdagsteknologiske værktøjer og metoder sin plads på den faglige dagsorden.

Teamet samarbejder om at skabe en forudsigelig og tryg hverdag for vores dejlige beboere, som er i aldersgruppen 40-60 år. Vi mener selv at vi er ret dygtige inden for vores målgruppe. Vi møder vores beboere i øjenhøjde, og har et tæt samarbejde om at give beboerne en meningsfuld hverdag.

Med et fokus på at udvikle og vedligeholde beboernes kompetencer, så skaber vi dagligt trygge og forudsigelige rammer for dem, så de kan indgå i sociale aktiviteter og -relationer.

Vi tilbyder

Vi er et døgndækket botilbud, hvor vi arbejder i teams og vægter kommunikation, sparring og faglig refleksion højt. 

Du får grundig oplæring i forhold til dit arbejde med beboerne, både via supervision, kurser og sidemandsoplæring og stor fokus på kompetenceudvikling. Som vores kollega kan vi garantere dig ny viden og samtidig plads til, at du kan dele din viden i teamet.

Du får desuden:

 • Et arbejdsmiljø hvor vi er nysgerrige på nye og bedre pædagogiske metoder til at løse kerneopgaven
 • En arbejdsplads hvor videndeling er en naturlig del af det daglige arbejde
 • Løbende kompetenceudvikling ved bl.a. supervision og kurser
 • Professionelt samarbejde på tværs af alle teams på Bostedet med bl.a. pædagoger, SOSU-assistenter, sygeplejersker og ergoterapeuter
 • Et godt kollegaskab med højt til loftet og gode grin
 • En nærværende og anerkendende ledelse, der værdsætter initiativ, selvstændighed og medinddragelse

Din profil

Vi forestiller os, at du har:

 • En interesse i at støtte og udvikle beboere med funktionsnedsættelser
 • Et blik for beboernes ressourcer, selvstændiggørelse og udviklingspotentiale
 • Erfaringer med forebyggende tilgange til at bevarer roen i pressede situationer, f.eks. ved udadreagerende adfærd
 • Kompetencer ti at samarbejde med sagsbehandler, pårørende og øvrige samarbejdspartnere
 • Dokumentationsfærdigheder ift. borgernes delmål og andre relevante oplysninger
 • Lyst til at bidrage til pædagogiske faglige refleksioner og planlægning
 • Evner til at arbejde selvstændigt, struktureret og samarbejde i team
 • Kørekort

Om os

Bostederne Chr. X's Allé og Magnetens Boenheder besår af 4 botilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune fordelt på 11 bofællesskaber, med 170 medarbejdere og 9 ledere i 11 forskellige boenheder.

Bostederne Chr. X’s Allé og Magnetens Boenheder retter sig til mennesker med udviklingsforstyrrelser, kognitive funktionsnedsættelser og diagnoser indenfor autismespektret.

Vil du vide mere om os – så besøg vores hjemmeside: www.bostederne.ltk.dk

Er du interesseret?

Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 25. september 2023 kl. 12:00. Søg her

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst. Vi tilbyder en god løn med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Du bliver ansat i et rullende skema, hvor du både har dag- aften og nattevagter. Du har indflydelse på tilrettelægning af din arbejdstid, under hensyntagen til at der er en sikker og fast bemanding.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Carolina Ximena på tlf. 21694807 eller mail: carre@ltk.dk.

Yderligere oplysninger

Lyt til SL’s podcast, hvor en afdelingsleder og medarbejder fortæller om pårørendesamarbejdet her.

Se et eksempel på, hvordan bostedet afvikler sociale arrangementer for borgere og pårørende her.

Bostedet Carlshøjvej er er en del af Lyngby- Taarbæk Kommune, og vi henter vores værdier i LTK´s værdigrundlag. Det finder du her.