Gå til hovedindhold
Nyhed

Seksualitet er meget mere …

… end samleje

Onsdag den 20. september var alle medarbejderne på Bostederne Chr. X’s Allé og Magnetens Boenheder samlet, til endnu temadag om Seksualitet for mennesker med autisme.

Temadag om seksualitet

Som et led i den faglige kompetenceudvikling af medarbejderne på Bostederne Chr. X’s Allé og Magnetens Boenheder sætter vi fokus på, hvordan vi kan arbejde med seksualitet i forhold til vores målgruppe.

Alle mennesker har en seksualitet

Vores sygeplejerske og sundhedsfaglige leder Tania Roug har uddannet sig til seksualvejleder, så hun i langt højere grad kan bistå medarbejderne, når de skal støtte beboerne i at forstå deres seksualitet. Som et led i kompetenceudviklingen af medarbejderne, har vi valgt at benytte hendes viden og ekspertise på området til at sætte seksualitet på dagsorden med to temadage i løbet af 2023.

”Alle mennesker har en seksualitet, som udgør en stor rolle i deres livskvalitet. Vi som fagpersonale er derfor forpligtede til at skabe rum til at beboerne kan udleve denne, med så lidt indgriben som muligt af andre,” forklarer Tania Roug.

Den første temadag blev afholdt i uge 6, hvor hele landet sætter fokus på seksualitet. Her var temaet: at skabe et større fokus på ALLE facetterne af seksualitet - at det er langt mere end samleje. På temadagen den 20. september var temaet: hvordan gør vi i praksis i de enkelte faglige teams, med afsæt i de beboere, som bor her.

Fordi jeg har lyst

Dagen startede med et oplæg fra Louise Egelund Jensen, som har skrevet bogen ” Fordi jeg har lyst! - Alt det jeg gerne ville have vidst om seksualitet og autisme”.

Louise har skrevet bogen ud fra egne erfaringer om seksualitet og seksualundervisning, da Louise som 17-årig blev diagnosticeret med Asperger’s Syndrom. Hun håber på, at bogen kan inspirere til samtaler om seksualitet inden problemerne opstår.

”De mange andre udfordringer, der ofte hører med til at leve med autisme, fylder mere i hverdagen og dermed overskygger emnet seksualitet. Men mennesker med autisme er overrepræsenterede i statistikker over problematikker inden for det seksuelle område, og måske opstår problemerne netop, fordi der ikke bliver talt om det tydeligt og tidligt nok og fordi seksualundervisningen sjældent er tilpasset den autistiske måde at tænke på,” beskriver Louise Egelund Jensen.

Oplægget gav medarbejderne på Bostederne Chr. X’s Allé og Magnetens Boenheder et dybdegående indblik i, hvordan man som voksen med funktionsnedsættelser indenfor autismespektret kan opleve seksualitet.

Hvordan fungerer det i praksis?

Bagefter indviede Tania Roug og hendes 2 kollegaer, seksualvejledere Helle Rerup og Lis Jensen, medarbejderne i, hvordan de kan gribe den an i praksis i forhold til den enkelte beboer og målgruppen som helhed på Bostederne Chr. X´s Allé og Magnetens Boenheder.

Dagen sluttede af med, at alle medarbejderne gik tilbage i de enkelte faglige teams, hvor de sammen drøftede og skrev en procedure for ”hvordan vi kan arbejde med seksualitet med lige nøjagtig vores beboere, i forhold til deres individuelle behov og funktionsnedsættelser”.

Nu begynder det videre arbejde i de enkelte faglige teams og med vores dejlige beboere.

Du kan læse om den sidste temadag her.

Har du ikke læst Louise's bøger, så kan du finde dem her:

Få dig dog et godt liv

Når Siren lyder

Hvad livet har lært mig - Om følelser og autisme

Fordi jeg har lyst

De to temadage blev afholdt i samarbejde med to andre seksualvejledere, fra lignende Bosteder; Helle Rerup og Lis Jensen.